Na czym polega logistyka transportu? Co to jest logistyka transportu?

pojazd transportujący załadunek

Logistyka jest bardzo szerokim zagadnieniem związanym z przepływem dóbr. Choć na pozór wydaje się to łatwe, jest to bardzo złożony, skomplikowany proces. Z pojęciem „logistyki” nierozerwalnie wiąże się pojęcie „transport”. Na czym polega logistyka transportu?

Logistyka transportu – definicja

Procesy logistyczne zachodzą praktycznie w każdym przedsiębiorstwie. Związane są ze sprawnym przepływem dóbr oraz informacji. Pozwalają na sprawne działanie i funkcjonowanie firmy. Co to jest logistyka transportu – jeden z działów logistyki? Jej głównym zadaniem jest optymalizacja transportu dóbr w celu osiągnięcia jak najbardziej efektywnego procesu. Uwagę zwraca się także na spedycję, czyli organizację procesu przewozu towarów oraz bazy magazynowe. W logistyce transportu najważniejsze są: sprawny przepływ towaru oraz minimalizacja kosztów. Nacisk na dobrze zorganizowaną logistykę transportu kładzie się w firmach zajmujących się importem i eksportem. Może być prowadzona poprzez wydzieloną komórkę logistyki, jak i firmę zewnętrzną – outsourcing. Aby ocenić pracę logistyków, stosuje się różnorodne mierniki, np.: ramowe określane przez m.in. masę wolumenu transportowego, liczbę przejechanych kilometrów czy liczbę napraw; gospodarności obejmujące m.in. koszty transportu oraz konserwacji floty samochodowej; jakościowe związane z obsługą procesu, jego terminowością.

warto przeczytać:  Jak wybrać instruktora do nauki jazdy na nartach?

Logistyka transportu – studia

Na wielu uczelniach publicznych i prywatnych uczelniach oferowany jest kierunek logistyka, który prowadzony jest zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym. Jak wspomnieliśmy wcześniej, logistyka jest bardzo szerokim zagadnieniem, dlatego bardzo często w toku studiów należy wybrać specjalność. Wśród nich znajduje się logistyka transportu. Pozwala ona na poszerzenie wiedzy związanej z procesami w 5 gałęziach transportu (lotniczym, śródlądowym rurociągowym, kolejowym, oraz żegludze śródlądowej i morskiej), zapoznanie się z aspektami prawnymi w transporcie i poznanie sposobów oceny łańcuchów dostaw. Ponadto specjalność ta przygotowuje do wdrażania innowacji oraz proekologicznych rozwiązań w transporcie oraz umożliwia zapoznanie z systemami informatycznymi wykorzystywanymi w logistyce transportu. Specjalizację tę można znaleźć m.in. w ofercie Wyższej Szkoły Bankowej, która swoje oddziały posiada w wielu polskich miastach.

warto przeczytać:  Rodzaje biletomatów, jak działają biletomaty?

Logistyka transportu – praca

Ukończenie kierunku logistyka wraz ze specjalnością logistyka transportu pozwala znaleźć zatrudnienie w wielu zawodach związanych z przedmiotem studiów. Karierę można rozwijać jako: spedytor, doradca ds. transportowych, specjalista ds. importu i eksportu, czy koordynator procesów transportowych. Stosunkowo nowymi na polskim rynku zawodami związanymi z logistyką transportu są: Fleet Manager, czyli opiekun floty samochodowej w firmie, Transport Planner – planista transportu oraz Customer Service Agent, czyli doradca klienta.

Praca związana z logistyką transportu jest bardzo wymagająca. Od pracowników wymagane są umiejętności twarde oraz miękkie pozwalające na wykonywanie powierzonych działań, jak i ciągła chęć rozwoju oraz poszerzania swojej wiedzy.

dodaj odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *