Wniosek 500 plus 2017 – jakie zmiany, jak wypełnić, gdzie złożyć?

Mężczyzna wypełniający wniosek

Nie tak dawno temu weszły w życie nowe zasady w związku ze świadczeniem 500 plus, które wymagają złożenia nowych wniosków w urzędach. Jakie zmiany konkretnie zaszły? Co warto wiedzieć, żeby nie stracić pieniędzy na dziecko i do kiedy takie wnioski należy złożyć – lepiej przeczytać.

500 plus – co to jest?

Program „Rodzina 500+” został wdrożony w kwietniu zeszłego roku, a jego podstawowym założeniem było wspomożenie rodzin w pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dzieci. Podstawowe zasady programu? Jest 500 złotych na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, a także na pierwsze i jedyne dziecko, jeżeli rodzina wykazuje niskie dochody. W tym roku rząd wprowadził nowelizację w zasadach działania programu 500 plus, a co za tym idzie, obowiązkiem rodziców jest złożenie takiego wniosku ponownie, w innym przypadku dofinansowanie zostanie wstrzymane.

Zmiany w 500 plus – dla kogo?

Od początku sierpnia wchodzą w życie zmiany, o których rząd zawiadamiał już kilka miesięcy temu. Skąd taka decyzja? Przede wszystkim, jak głosi ministerstwo, ma to na celu wyeliminowania nadużyć i wyłudzeń świadczeń przez osoby do tego nieuprawnione, a także chcące zdobyć pieniądze na inne cele, niż dzieci. Nadal obowiązuje ta sama zasada – 500 plus jest na każde drugie dziecko, natomiast w przypadku pierwszego i jedynego dziecka brane są pod uwagę dodatkowe kryteria i należy wówczas złożyć dodatkowe dokumenty, wszystko też zależy od indywidualnych okoliczności.

Na pewno należy złożyć takie dokumenty

  • Dokumenty poświadczające wysokość dochodów niepodlegających opodatkowaniu przypadające na członków rodziny
  • Zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające dane związane z opodatkowaną działalnością w formie ryczałtu lub karty wniosków
  • Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
  • Inne dokumenty, które poświadczą o utracie bądź uzyskaniu dochodu (np. rozwiązanie umowy o pracę)

Ważnym kryterium jest dochód. W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko, nie może on przekraczać 800 złotych na jednego członka rodziny i 1200 jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Dodatkowo samotnie wychowujące matki muszą zanieść do urzędu dokument poświadczający o tym, że są one objęte alimentami, ponieważ zdarzało się, że kobieta deklarowała się jako samotnie wychowująca matka, a nadal mieszkała z partnerem czy mężem. Wyłączone są z tego obowiązku kobiety, których ojcowie ich dzieci zmarli, bądź nie są znani.

Trzyosobowa rodzina

Jak złożyć wniosek 500 plus?

Sposobów na złożenie wnioski jest kilka, a mianowicie można zrobić to osobiście, składając odpowiednie dokumenty do urzędu gminy lub miasta, lub też wybrać możliwość wysłania takiego wniosku przez internet. W tym drugim przypadku można to zrobić z pomocą bankowości elektronicznej, portalu www.empatia.mrpips.gov.pl, elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP lub Platformy Usług Elektronicznych ZUS czyli PUE ZUS. Wniosek można także złożyć za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Do kiedy należy złożyć wniosek 500 plus?

Od kiedy i do kiedy składać wniosek? Obecny okres świadczeniowy kończy się 30 września 2017 roku, a co za tym idzie, by nie stracić możliwości pobierania pieniędzy, nowy wniosek należałoby złożyć jak najszybciej – najlepiej jeszcze w sierpniu, by móc pieniądze otrzymać do końca października. Osoby, które wnioski złożą między wrześniem a październikiem, pieniądze otrzymają z opóźnieniem, maksymalnie do 30 listopada. Ci, którzy prześpią sprawę i złożą wnioski w październiku, na pieniądze będą musieli poczekać do grudnia. Po tym terminie, część pieniędzy niestety przepadnie. Składając więc wniosek w listopadzie, przepada świadczenie z listopada, a wypłata nastąpi najpóźniej do końca stycznia.

Im szybciej się więc złoży nowy wniosek, tym będzie lepiej.

jeden komentarz

  1. nie potrzebuje 500 plus

    10 sierpnia 2017 o 10:18

    Mam mieszane uczucia względem 500+ Takie dawanie pieniędzy za nic nie pomoże, a wręcz przeciwnie. Ludzie przywykną, że dostają kasę za darmo, a potem jak program zlikwidują (w końcu to się stanie, nic nie jest dane na stałe), to powstanie taki krzyk, że chyba wszyscy pogłuchną.

dodaj odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *