Ściany szczelinowe – czym są, jakie spełniają funkcje?

Koparka piasek

Ściany szczelinowe to popularna technika fundamentowania głębokiego. Technologia ta rozwinęła się w połowie XX wieku, początkowo w Mediolanie, i jest wykorzystywana do dzisiaj. Co trzeba wiedzieć o ścianach szczelinowych i jakie spełniają one funkcje?

Czym są ściany szczelinowe?

Ściany szczelinowe to system konstrukcyjny wykorzystywany podczas posadowienia obiektu budowlanego. Niezbędne mogą być również przy głębokich wykopach. Historia tej techniki sięga lat 40. i 50. XX wieku, kiedy w Mediolanie budowano metro. Inne dane podają, że prekursorami ścian szczelinowych byli Francuzi. Technologię z roku na rok stale udoskonalano. W latach 70. XX wykorzystywano przy tym profesjonalny sprzęt budowlany. Obecnie jest to bardzo często stosowana forma obudowy głębokich wykopów.

Ściany szczelinowe wykonywane są z betonu lub żelbetu. Formuje się je w wykopanej w gruncie szczelinie. Istnieje kilka metod tworzenia takich ścian. Wśród nich wymienia się metodę stropową, top & down, metodę klasyczną podstropową, półstropową oraz rozpierane ściany szczelinowe.

Funkcje ścian szczelinowych

Ściany szczelinowe pełnią kilka istotnych funkcji. Przede wszystkim zapewniają oparcie przed siłami poziomymi, dzięki ich solidnej konstrukcji. Ściany przenoszą też obciążenia pionowe. Ich zaletą jest również zapewnienie wodoszczelności, co w przypadku głębokich wykopów jest bardzo ważne.

Zalety ścian szczelinowych

Konstrukcje ścian szczelinowych mają wiele zalet, z tego też powodu są bardzo popularne podczas różnego rodzaju budów. Ściany szczelinowe, jak podano na keller.com.pl, to skrócenie czasu oraz optymalizacja kosztów realizacji inwestycji, a to nie jedyna korzyść. Zabezpieczają one stateczność wykopu budowlanego i przeciwfiltracyjnej przegrody pionowej. Dzięki ścianom, istnieje możliwość wykonywania dołów w pobliżu istniejących budowli. Ponadto, konstrukcje te nie są uciążliwe dla toczących się obok robót budowlanych. Zapewniają one niewielki poziom hałasu i nie powodują wstrząsów podczas ich montażu.

Czym jest bareta?

Bareta to pojedyncza sekcja ściany szczelinowej. Jest wykonywana pod płytą fundamentową, słupem konstrukcyjnym lub ścianą. Mogą one składać się z kilku przecinających się odcinków, jeśli w grę wchodzą znaczne obciążenia. Najczęściej przypominają one kształt liter L lub T. Jeżeli chodzi o głębokość, barety mogą mieć do 150 metrów.

Na czym polega zasada działania takiej ściany? Bareta przenosi obciążenia tak jak pal, jednak ma ona większą sztywność i lepiej radzą sobie z obciążeniami poziomym. Jeżeli natomiast chodzi o technologię wykonywania barety, jest ona zbliżona do ściany szczelinowej. Wykop wypełnia się betonem, w którym jest już zbrojenie i pogłębia się go specjalistyczną koparką. Później następuje betonowanie i odzyskiwanie wypieranego bentonitu. Baretę stosuje się najczęściej w przypadku wieżowców, w Warszawie był to budynek Rondo 1. Ścianę wykorzystano również podczas budowania II linii metra.

dodaj odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *