Radca prawny czy adwokat? Kiedy pomoże radca prawny, a kiedy tylko adwokat?

Prawo

Radca prawny, adwokat, prawnik – terminy te często stosowane są zamiennie. Czy oznaczają to samo? Jakie są kompetencje radcy prawnego, a jakie adwokata? Poznaj odpowiedzi na te pytania.

Czym zajmuje się radca prawny?

Zawód radcy prawnego reguluje ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, na podstawie której osoby zajmujące się tą profesją mogą udzielać porad prawnych. Co to oznacza?

Radca prawny może udzielać porad, a także sporządzać opinie i opracowywać projekty aktów prawnych. I wbrew powszechnemu przekonaniu, może występować przed sądami oraz urzędami w sprawach swoich klientów. Od 1 lipca 2015 r. radca prawny może występować jako obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych, jeżeli nie pozostaje w stosunku pracy. Przy okazji warto wiedzieć, że dopiero od 2007 r. radcy prowadzą sprawy rodzinne, wcześniej nie mogli występować przed sądem w takich przypadkach.

Dodatkowo radca prawny może zostać zatrudniony na podstawie stosunku pracy u wybranego przedsiębiorcy.

A jakie są kompetencje adwokatów?

W czym pomoże adwokat?

Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze określa prawa oraz obowiązki adwokatów. Tak jak radcy prawni, adwokaci mogą świadczyć pomoc prawną polegającą na udzielaniu porad i sporządzeniu opinii, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

Jaka jest więc różnica między nimi, a radcami prawnymi? Otóż adwokat może pełnić funkcję obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych.

Trzeba też wiedzieć, że adwokaci muszą posiadać własną działalność gospodarczą lub zostać wspólnikami spółki – w przeciwieństwie do radców prawnych, nie mogą zostać zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w danej firmie. A więc nawiązując z nimi współpracę należy zawrzeć umowę cywilnoprawną.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Ze względu na to, że różnice między tymi zawodami są niewielkie, dla przeciętnego klienta nie ma większego znaczenia, czy korzysta z pomocy radcy prawnego, czy adwokata. Co więcej, w większości kancelarii prawniczych, jak np. w kancelariakrs.pl, pracują zarówno adwokaci, jak i radcy prawni, prawnicy i aplikanci.

Jeśli tylko nie grozi Ci sprawa karna lub karnoskarbowa, możesz zasięgnąć porady lub opinii u wybranego eksperta.

Jak wybrać kancelarię prawniczą?

Bardziej istotnym aspektem jest, jak wybrać kancelarię prawniczą. W pierwszej kolejności zwróć uwagę na to, jakie jest jej doświadczenie, od ilu lat istnieje na rynku. Następnie dowiedz się, w czym się specjalizuje. Nieduże kancelarie, w których pracuje zaledwie kilku ekspertów, najczęściej zajmują się wyłącznie określonymi rodzajami spraw. Dlatego w tym przypadku nawet jeśli specjaliści zgodzą się wystąpić w Twoim imieniu przed sądem, mogą nie mieć wystarczającej praktyki, aby poprowadzić tę sprawę z sukcesem.

Natomiast gdy Twój problem jest bardziej złożony, warto wybierać duże kancelarie, które posiadają szeroki zakres usług, dotyczących m.in. prawa medycznego, prawa pracy, konsumentów i konkurencji, prawa karnego i karnoskarbowego, prawa gospodarczego czy prawa budowlanego. Wtedy adwokaci, radcy prawni i prawnicy specjalizujący się w określonych obszarach mogą dzielić się swoją wiedzą i pracując zespołowo zapewnić Ci sukces.

dodaj odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *