Pozwolenia na pracę w Polsce – od czego zacząć? Co musisz wiedzieć?

podpisywanie dokumentów

Coraz częściej przyjeżdżają do Polski osoby z zagranicy, zwłaszcza spoza Unii Europejskiej, chcące podjąć tutaj pracę zarobkową. Jednak aby móc legalnie pracować w kraju, nie będąc jego obywatelem, trzeba zdobyć specjalne pozwolenie na pracę. Jeśli jesteś w podobnej sytuacji i szukasz informacji na temat tego, jakie kroki podjąć by uzyskać pozwolenie na pracę, to koniecznie przeczytaj nasz artykuł.

Kiedy nie trzeba starać się o zezwolenie na pracę?

W kilku przypadkach obywatele krajów spoza Unii Europejskiej nie muszą ubiegać się o pozwolenie na pracę w Polsce, są to m.in.:

 • osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały,
 • osoby posiadające zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • osoby posiadające statusu uchodźcy nadany w Polsce,
 • osoby korzystające z ochrony czasowej w Polsce,
 • studenci studiów stacjonarnych w Polsce studiujący w Polsce i przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego z tytułu studiów przez cały okres ważności zezwolenia na pobyt.

Jeśli przebywasz Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy i chciałbyś podjąć pracę, musisz starać się o odpowiednie zezwolenie. Pozwolenie na pracę w Polsce pomagają otrzymać kancelarie prawne np. Lex Advena, ponadto wiele informacji na ten temat można znaleźć w internecie.

Zezwolenie na pracę – co to takiego?

Zezwolenie na pracę jest dokumentem, który daje możliwość podjęcia legalnej pracy przez cudzoziemców na terenie Polski, pod warunkiem, że mają oni wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy. Wiza może być wydana w celach:

 • turystycznych,
 • korzystania z ochrony czasowej,
 • udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu,
 • przyjazdu ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe,
 • przyjazdu ze względów humanitarnych.

Bardzo istotny jest fakt, że na zezwoleniu określony jest rodzaj pracy lub stanowisko, które może obejmować cudzoziemiec. W związku z tym, jeśli chcesz podjąć inną pracę od tej, która jest wskazana na dokumencie, to nie będzie ona legalna, chyba że uda Ci się uzyskać nowe zezwolenie. Zdarzają się jednak odstępstwa od tej zasady. Zezwolenia na pracę są wydawane na z góry określony czas.

Jak uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce?

O zezwolenie na pracę dla cudzoziemca musi wystąpić podmiot powierzający wykonanie pracy, czyli w przypadku umowy o pracę – pracodawca, umowy zlecenie – zleceniodawca, umowy o dzieło – zlecający wykonanie dzieła. Z kolei organem wydającym zezwolenie na pracę jest wojewoda, który urzęduje na terenie, w którym mieszka pracodawca. Wśród dokumentów składanych do urzędu muszą znaleźć się:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca.
 2. Kopię dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek.
 3. Kopię dokumentów potwierdzających spełnienie przez cudzoziemca wymagań koniecznych do wykonywania zawodu, do którego potrzebna jest zgoda właściwego organu.

Pozostałe dokumenty są uzależnione od konkretnych przypadków oraz od typu pracy, jaką ma wykonywać cudzoziemiec.

dodaj odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *