Kiedy potrzebujesz zewnętrznej obsługi BHP?

Zasady bhp

Każda firma musi działać w myśl przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Związane jest to nie tylko z dostosowaniem się do obowiązujących norm, ale także z regularnym przeprowadzaniem szkoleń dla pracowników. Dlatego czasami najkorzystniejszym rozwiązaniem jest podjęcie współpracy z firmą, która będzie czuwać nad obsługą BHP. A kiedy należy o tym pomyśleć?

Jakie są zasady BHP w firmie?

To, że na terenie każdego zakładu pracy muszą być przestrzegane zasady bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje kodeks pracy. Dotyczą one zarówno samego budynku, jak i pomieszczeń pracy, urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz procesów pracy.

A co należy do obowiązków każdego pracodawcy? Utrzymywanie czystości na terenie całego zakładu, regularne wykonywanie remontów mających na celu poprawę bezpieczeństwa, ale także zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, ochrony, czy efektywnej organizacji pracy. Musi także ocenić ryzyko zawodowe na każdym z zatrudnianych stanowisk oraz likwidować wszelkie zagrożenia.

Jak widać, zakres obowiązków ciążących na pracodawcy jest bardzo szeroki, dlatego obsługa BHP musi być wykonywana przez specjalistów (przykład gdbhp.pl). Dzięki temu można zapewnić swoim pracownikom optymalne warunki. Trzeba mieć też na uwadze, że nie spełnienie wszystkich warunków BHP wiązać będzie się z wysokimi karami w przypadku wykrycia jakichkolwiek uchybień. Z tego powodu lepiej pozostawić tę kwestię w rękach doświadczonych osób.

Co to jest outsourcing BHP?

A na czym polega outsourcing BHP? Na przekazywaniu zadań zewnętrznej firmie, a w tym wypadku dotyczyć to będzie zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Jaka jest podstawowa korzyść wynikająca z tego rozwiązania? Optymalizacja kosztów. Pracodawca nie musi zatrudniać pracownika, który posiada odpowiednie uprawnienia do sprawowania kontroli nad sprawami BHP w firmie, ponieważ zajmuje się tym doświadczona firma.

Co więcej, pracownik “z zewnątrz” przystępuje do pracy tylko wtedy, kiedy jest to konieczne i co za tym idzie – pracodawca płaci jedynie za wykonanie konkretnych zadań, a nie za utrzymanie pełnoetatowego specjalisty. A jaki możesz być zakres outsourcingu?

Co zapewnia zewnętrzna obsługa BHP?

W pierwszej kolejności należałoby pomyśleć o audycie BHP. Dzięki niemu można skontrolować zgodność warunków panujących w zakładzie z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to nie tylko sprawdzania stanu budynku i i miejsc pracy, ale także dokumentacji ryzyka zawodowego, zapisów regulaminu pracy oraz akt osobowych poszczególnych pracowników pod kątem przeprowadzonych badań, niezbędnych do wykonywania prac na danym stanowisku.

Firmy zewnętrzne zapewniają również wstępne oraz okresowe szkolenia BHP i pilnują terminów ich wykonywania. Mogą pomóc w ocenie ryzyka zawodowego, opracować instrukcje BHP, zarówno ogólne, jak i stanowiskowe. Przygotowują również dokumentację powypadkową oraz prowadzą rejestr wypadków przy pracy, o czym pracodawcy często zapominają.

Mogą także pomóc w stworzeniu ergonomicznego stanowiska pracy.

 

A jakie firmy decydują się na skorzystanie z zewnętrznej obsługi BHP? Zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa, dla których nieopłacalne jest zatrudnianie pracownika od spraw BHP na pełen etap. Szczególnie, że firmom z zewnątrz łatwiej jest obiektywnie spojrzeć na warunki panujące w zakładzie.

jeden komentarz

  1. Zapobiegliwa

    15 czerwca 2017 o 13:50

    BHP jest bardzo ważne. Szczególnie w niektórych rodzajach pracy, np. na produkcji. Warto o taką obsługę BHP zadbać.

dodaj odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *