Jakie warunki trzeba spełnić aby ogłosić upadłość konsumencką?

Kalkulator na biurku

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej dla wielu osób jest ostatecznym ratunkiem przed zadłużeniem nie do spłacenia. Ostatnio jest to temat popularny i wielu ludzi się nim interesuje. Jakie jednak trzeba spełniać warunki, żeby móc ogłosić upadłość konsumencką? Co warto wiedzieć o upadłości konsumenckiej?

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to prawo, do którego ma każdy z nas, pod warunkiem, że spełnia określone w ustawie przesłanki. Nie jest to jednak takie oczywiste dla każdego, kto chciałby podjąć się działania w tym kierunku i często niezbędna jest tutaj dodatkowa pomoc prawna. Najlepiej więc, jeżeli upadłość konsumencką oraz warunki jakie należy spełnić uzgodnisz z prawnikiem, co pozwoli na zweryfikowanie czy w ogóle możesz się o to ubiegać. Trzeba pamiętać, że brane są pod uwagę takie kwestie jak stwierdzenie niewypłacalności, winy za zadłużenie, tego czy doszło do rażącego niedbalstwa, a także szeregu innych przesłanek, które mogą świadczyć „za” lub „przeciw” konsumentowi.

Na czym polega niewypłacalność?

Definicja niewypłacalności jest stosunkowo prosta – chodzi o to, że ilość posiadanych zobowiązań finansowych jest na tyle duża, że nie jesteśmy w stanie ich regularnie spłacać, jednocześnie pochłaniają one środki potrzebne nam do życia. Domniemanie niewypłacalności następuje po okresie 3 miesięcy spóźnienia ze spłatą. Dodatkowo niewypłacalność ma charakter trwały, to znaczy w przypadku krótkich przerw w spłacie, nie ma możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Umyślne zadłużenie a upadłość konsumencka

W przepisach prawa uwzględniono także pozycję związaną z powodem niewypłacalności. Jeżeli więc do zadłużenia doszło w wyniku umyślnego działania, na przykład gdy wzięło się kolejne zobowiązanie, choć miało się świadomość niemożności jego spłacenia, wówczas sąd oddali nasz wniosek. Aby ogłosić upadłość, niewypłacalność dłużnika musi wynikać z przyczyn od niego niezależnych – na przykład nagła utrata pracy, zdrowia, śmierć w rodzinie. Jeżeli są ustali, że dłużnik był świadomych swych działań, wówczas nie ma szans na to, by upadłość ogłosić.

Rażące niedbalstwo dłużnika – o co chodzi?

Oprócz umyślnego działania na szkodę własną i otoczenia, przepisy uwzględniają także kwestie związane z rażącym niedbalstwem. Czym to pojęcie różni się od poprzedniego? W tym przypadku mowa jest o tym, że dłużnik przy zaciąganiu zobowiązania nie przestrzegał należytej staranności. Dochodzi do tego wówczas, gdy w czasie zaciągania kredytu lub pożyczki i ustalamy wysokość rat przekraczającą nasze możliwości finansowe. Niestety niedbalstwo także jest przesłaną do odmowy uznania wniosku o upadłość konsumencką.

Rzetelność dłużnika a upadłość konsumencka

Przy rozstrzyganiu wniosku o upadłość konsumencką, sąd bierze pod uwagę także rzetelność dłużnika. O co tutaj chodzi? Jeżeli w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku, toczyło się wobec ciebie postępowanie upadłościowe i zostało ono uchylone z powodu niewykonania planu spłaty, nieterminowego złożenia sprawozdania, ukrycia przychodów czy majątku, wówczas sąd oddali nasze pismo. Jeżeli w ciągu ostatnich 10 lat wystąpiło częściowe lub całkowite umorzenie zadłużenia, wówczas także są może nie przyjąć wniosku. Jeżeli skłamałeś we wniosku lub nie podałeś wszystkich informacji, także istnieje ryzyko, że do upadłość konsumenckiej nie dojdzie.

Kto może ubiegać się o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to przepis obowiązujący w prawie upadłościowym i naprawczym. Dotyczy ono umorzenia lub redukcji zadłużenia osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jest to pewna ostateczność, ponieważ dłużnik w zamian za spłatę i umorzenie swoich zobowiązań zrzeka się swojego majątku, który będzie podlegał licytacji (poza niezbędnymi do życia i pracy elementami). Jeżeli kwota z licytacji będzie niższa niż wysokość zadłużenia, reszta ustala będzie w planie spłaty najkorzystniejszym dla dłużnika.

W niektórych przypadkach sąd może też umorzyć całkowicie dług lub jego część. W każdym razie w wyniku upadłości konsumenckiej traci się cały swój majątek w zamian za pozbycie się długu, a to daje możliwość rozpoczęcia życia na nowo, bez obciążeń finansowych.

dodaj odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *