Unia Polityki Realnej i inne małe partie, które warto znać jako alternatywy wielkich ugrupowań

flaga Polski

Oglądając telewizyjne dzienniki czy czytając gazety, można odnieść wrażenie, że na polskiej scenie politycznej mamy tylko kilka dużych partii i że jest ona między nie podzielona. Mniejsze ugrupowania rzadziej mogą przebić się ze swymi postulatami do świadomości przeciętnego obywatela, ale przecież i one mają do zaoferowania swoją wizję kraju i polityki. Jeśli wśród głównych „graczy” w sejmie nie widzimy nikogo, kogo wizję moglibyśmy podzielać, warto zainteresować się tym, co mniejsze partie mają w tej materii do powiedzenia. Jest ich tyle, że z konieczności musimy tu ograniczyć się do kilku wybranych.

Unia Polityki Realnej

UPR, założona w roku 1987, to partia konserwatywno-liberalna, która łączy konserwatystów, narodowców i wolnościowców. Pierwszym prezesem i zarazem twarzą partii był Janusz Korwin-Mikke.

Podstawowym celem, do którego dąży UPR, jest zredukowanie ingerencji państwa w życie obywatela. Opiekuńcza rola państwa powinna się ograniczać do takich sfer jak bezpieczeństwo, emerytalne minimum socjalne, finansowanie edukacji na podstawowym i średnim poziomie, oraz opieka zdrowotna dla najciężej chorych.

Wśród postulatów partii jest prywatyzacja państwowych przedsiębiorstw, likwidacja podatków PIT i CIT oraz ogólny zakaz nakładania podatków na dochody osób fizycznych. Ważnym celem jest także zniesienie obowiązku składek na ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne, które według UPR powinny być dobrowolne i zależeć od decyzji każdego obywatela.

Partia chce też zakazać finansowania partii politycznych i stowarzyszeń z państwowych środków oraz wprowadzić płatne studia wyższe. Jeśli chodzi o sądownictwo, UPR postuluje, by sędziowie do danej sprawy byli wybierani w drodze losowania, a proces prowadzony był w sposób ciągły, każdego dnia roboczego.

Jeśli chodzi o podejście do Unii Europejskiej, UPR nie jest bynajmniej przeciwny przynależności Polski, pracuje jednak nad tym, by ograniczyć legislacyjną role Unii. Nie chce też przystąpienia naszego kraju do strefy euro.

Razem

Partia Razem, założona między innymi przez działaczy Zielonych i Młodych Socjalistów, powstała w 2015 roku, by zapobiec sytuacji, w której lewica nie będzie miała swojej reprezentacji w parlamencie. W samych wyborach socjaldemokratyczna partia zdobyła 3,62% głosów, co nie zdobyło jej mandatów w sejmie, jednak uprawniło do otrzymania subwencji z budżetu państwa.

W programie partii jednymi z mocniej akcentowanych postulatów są te dotyczące prawa pracy: trzydziestopięciogodzinny tydzień pracy, zakaz darmowych staży, podwyższenie płacy minimalnej. Oprócz tego Razem zamierza ograniczyć handel w niedziele i święta, wprowadzić refundację in vitro, wprowadzić nowy podatek w wysokości 75% od nadwyżki wynoszącej powyżej pół miliona złotych dochodu w skali rocznej, wprowadzić do szkół edukację seksualną.

sala sejmowa

Kongres Nowej Prawicy

KNP jest partią założoną przez byłych działaczy UPR, ze Stanisławem Żółtkiem na czele, oraz działaczy Wolności i Praworządności. Ugrupowanie o konserwatywno-liberalnym i eurosceptycznym charakterze jest kolejną partią, której prezesem początkowo był Janusz Korwin-Mikke.

KNP pracuje na rzecz ograniczenia ingerencji państwa w gospodarkę. Ma to zaowocować przywróceniem wolnego rynku, który byłby oparty wyłącznie na własności prywatnej. Likwidacji miałoby też ulec wiele podatków, zwłaszcza podatek dochodowy PIT i CIT. W tej jak i wielu innych sferach zresztą założenia programowe KNP bardzo przypominają postulaty UPR, co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę podobne środowisko, tworzące partię.

Twój Ruch

Ta centrolewicowa partia powstała z połączenia Ruchu Palikota, Racji Polskiej Lewicy oraz Ruchu Społecznego Europa Plus. Jej charakter jest socjalliberalny i antyklerykalny. Twój Ruch opowiada się bardzo mocno za rozdziałem Kościoła od państwa, co ma się objawiać między innymi wycofaniem religii ze szkół i likwidacją konkordatu. Partia postuluje też zalegalizowanie związków partnerskich osób tej samej płci, aborcji i eutanazji.

Prawica Rzeczypospolitej

Prawica Rzeczypospolitej to partia, założona w 2007 roku. Na jej czele stanął Marek Jurek, który wraz z czworgiem innych posłów opuścił Prawo i Sprawiedliwość, gdy upadł projekt wzmocnienia gwarantowanej konstytucyjnie ochrony życia poprzez odniesienie ich również do życia nienarodzonego.

Celem partii jest odbudowa polityki opartej na chrześcijaństwie i konserwatyzmie. Wyraża się to w sprzeciwie wobec legalizacji aborcji i eutanazji czy osłabienia i deprecjacji roli rodziny, moralności i religii w życiu publicznym. Wśród postulatów znajduje się prawny zakaz prostytucji i pornografii. Programowa troska o rodzinę jako podstawową komórkę społeczną przejawia się w postulatach wydłużenia płatnych urlopów macierzyńskich, zwiększenia zasiłków porodowych i świadczeń dla matek na urlopach wychowawczych, a także uzależnienia wysokości emerytury od liczby wychowywanych dzieci.

Prawica Rzeczypospolitej chce też wspierać przedsiębiorczość, czemu ma się przysłużyć uproszczenie procedury zakładania firm, obniżenie kosztów kredytu i wprowadzenie ulg podatkowych dla przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy.

2 Comments

  1. fisssa3445

    7 sierpnia 2017 o 13:27

    Pewnie, że warto znać, ale czy to cokolwiek da?

  2. Miki

    10 sierpnia 2017 o 10:13

    Polityka to straszny szajs, żeby nie powiedzieć gorzej, przecież to co się wyprawia, tego się słuchać nie da, a te małe partie polityczne? Nigdy o nich nawet nie słyszałem.

dodaj odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *