Rozstanie przed sądem: rozwód czy separacja?

młotek sędziowski

Choć nowożeńcy ślubują sobie miłość do grobowej deski, życie bywa przewrotne. Szacuje, że każdego roku ponad 30% małżeństw w Polsce się rozwodzi, a wiele z nich żyje w separacji. Czym różnią się te 2 sposoby sądownego rozstania i który będzie „mniejszym złem”?

Czym jest rozwód? Czym skutkuje?

Rozwód można zdefiniować jako rozwiązanie związku małżeńskiego, które jest nieodwracalne. Rozwiedzeni małżonkowie mogą ponownie stać się małżeństwem tylko jeżeli wezmą ze sobą drugi ślub w przyszłości. Do rozwodu dochodzi na skutek trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego (określonego jako więzi: fizyczne, ekonomiczne i emocjonalne) z obydwóch stron, a małżonkowie nie widzą możliwości powrotu do wcześniejszych relacji. Wiele osób chcących się rozwieść korzysta z pomocy specjalisty. Adwokat rozwodowy może sporządzić pozew, przygotować swojego klienta do sprawy, reprezentować go, pomóc w kwestii alimentów dla dzieci czy wskazać koszty sądowe procesu. Osoby będące po rozwodzie mogą ponownie zawrzeć związek małżeński, a także w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku bezpłatnie zmienić nazwisko na noszone przed ślubem. Zanikają wszelkie prawa i obowiązki względem byłego małżonka.

Na czym polega separacja?

Zasadniczą cechą, która odróżnia separację od rozwodu, jest to, że jest ona odwracalna, czasowa, ponieważ istnieje szansa na powrót małżonków do pełnego pożycia małżeńskiego. Nie stanowi dowodu na ustanie małżeństwa. Przesłanką do ogłoszenia separacji jest rozkład pożycia, nie musi być on trwały i zupełny, jak w przypadku rozwodu. Separacja może być zniesiona przez każdą ze stron w dowolnym czasie. W jej uzyskaniu również może pomóc adwokat bądź radca prawny. Separacja jest czasem na refleksję, choć bardzo często stanowi pierwszy krok do orzeczenia o rozwodzie. Małżonkowie w ciągu jej trwania nie mogą wstąpić w nowy związek małżeński ani wrócić do poprzedniego nazwiska. Warto jednak podkreślić, że tak jak w przypadku rozwodu istnieje możliwość sądowego orzeczenia w związku z alimentami, opieką nad dziećmi czy sprawami finansowymi – ustaje wspólność majątkowa. W czasie trwania separacji małżonkowie mają wobec siebie obowiązek wzajemnej pomocy.

Rozwód czy separacja – co wybrać?

Nawet znając zasadnicze różnice pomiędzy rozwodem i separacją, niektórym będzie trudno podjąć decyzję, co będzie lepsze dla nich i ich związku. Na rozwód warto zdecydować się w 2 przypadkach:

 • gdy chce się zerwać wszelkie możliwe do zerwania więzy z małżonkiem, ponieważ nie widzi się szans na naprawę relacji,
 • gdy chce się zawrzeć kolejny związek małżeński.

Separacja jest łatwiejszą procedurą niż rozwód. Warto skorzystać z niej, gdy istnieje cień szans na naprawę relacji lub gdy chce się sprawdzić, jak może wyglądać życie po rozwodzie, ale bez jego oficjalnego orzekania. Separacja stanowi wyjście dla osób, które nie uzyskały zgody małżonka na rozwód. W przypadku, gdy jeden z parterów wniesie pozew o rozwód, a drugi o specjację sąd może przychylić się do wniosku rozwodowego. W obydwóch przypadkach warto wiedzieć, że sąd ma prawo odrzucić pozew, gdy wystąpią ku temu uzasadnione przesłanki.

3 Comments

 1. Mąż

  30 sierpnia 2021 o 14:18

  Łatwo tak pisać, co lepsze. Jednak nie zawsze jest wybór. Jak się ma dzieci, długi, itp itd. A prawnik? On pewnie woli rozwód – więcej rozpraw, więcej pracy = więcej pieniędzy.

 2. Margaritta

  26 października 2021 o 12:34

  Zależy w jakich sytuacjach. Separację zazwyczaj się stosuję, jeśli jedna ze stron chce odpocząć od drugiej i zdecydować o przyszłości. Można powiedzieć, że separacja powinna być uznawana jako pierwszy czynnik problemów małżeńskich. W przypadku rozwodów to tutaj musi być jakiś istotny problem.

 3. kolabolator

  5 listopada 2021 o 14:05

  Też tak myślę. Zależy w jakich sytuacjach jest wymagany rozwód. Przy gorszych przypadkach rozwód jest konieczny. Ale separacja dotyczy to związków, które potrzebują czasu na przemyślenie pewnych spraw – to moja opinia

dodaj odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *