Na czym polega remediacja i rekultywacja w budownictwie?

Remediacja i rekultywacja

Coraz częściej pod zabudowę wykorzystuje się tereny poprzemysłowe, jednak najpierw należy oczyścić takie grunty z zanieczyszczeń. W tym celu przeprowadza się remediację wody i gruntu. A na czym to dokładnie polega? Czym jest remediacja i rekultywacja w budownictwie? Wyjaśniamy.

Remediacja, rekultywacja, czyli co?

Remediacja i rekultywacja to rozwiązania, które proponuje m.in. Keller, mają one na celu przywrócenie wartości użytkowych zdegradowanym gruntom. Remediacja ma doprowadzić do całkowitego usunięcia lub przynajmniej zmniejszenia liczby zanieczyszczeń terenu (remediacji podlega zarówno grunt, jak i woda gruntowa), jest to nieco węższe pojęcie od rekultywacji.

Remediacja i rekultywacja to pojęcia, które mają wspólny mianownik – jest nim ochrona środowiska, oba wpływają też na bezpieczeństwo ludzi. A co jeszcze warto wiedzieć o tych pojęciach, jak w praktyce wygląda remediacja ziemi pod budowę i jakimi metodami się ją wykonuje?

Jaka metoda remediacji w budownictwie?

Metoda remediacji w budownictwie wybierana jest w zależności od stwierdzonych zanieczyszczeń, które występują na danym terenie. Główne rodzaje i źródła takich zanieczyszczeń to ropa naftowa, metale ciężkie, pestycydy, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA, czy fenole, czyli pochodne benzenu. Przy wyborze odpowiedniej metody remediacji istotne są również możliwości techniczne i ekonomiczne danych prac. W zależności od miejsca, w jakim mają być przeprowadzone prace budowlane wyróżnia się następujące metody remediacji:

  • In-situ,
  • Ex-situ,
  • On-site.

A na czym one polegają? Oczyszczanie gruntu metodą In-situ wydaje się najprostsze, ponieważ wykonuje się je bezpośrednio na miejscu występowania zanieczyszczenia, nie trzeba wydobywać ziemi ani wody. Ex-situ polega na wcześniejszym wydobyciu urobku przed rekultywacją i zagospodarowaniu tego odpadu poza terenem budowy. Z kolei remediacja On-site w całości przebiega na zanieczyszczonym terenie, jednak skażony grunt lub wodę należy wcześniej wydobyć na powierzchnię.

Remediacja i rekultywacja w świetle prawa

Remediacja ziemi i wód gruntowych ma przygotować teren budowalny na tyle, aby nie stwarzał on zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska. Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska powinien przeprowadzić ją władający daną powierzchnią. Niestety wielu inwestorów nie jest świadomych skali odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa. A zaniechanie odpowiednich środków bezpieczeństwa może skutkować konsekwencjami prawnymi, finansowymi, a także roszczeniami klientów. Dlatego zarówno remediacja, jak i rekultywacja powinna zostać przeprowadzona przez profesjonalną i doświadczoną firmę, zamiast kierować się wyłącznie ceną inwestycji, warto zadbać o odpowiednią jakość wykonywanych prac, która w przyszłości przełoży się na zdrowie mieszkańców danego terenu, a także na środowisko.

dodaj odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *