Jakie znaki są wymagane przy oznakowaniu robót drogowych?

znak stop

Podczas przeprowadzania robót drogowych wymagane jest dopilnowanie wielu spraw. Jakich? Przede wszystkim należy zadbać o to, by prace przebiegały sprawnie, szybko, ale i bezpiecznie. Jak tego dokonać? Najprościej po prostu stawiając na odpowiednie znaki drogowe. Jakie są wymagane przy oznakowaniu robót drogowych?

Kto może oznakować roboty drogowe?

Warto wiedzieć, że jeśli roboty prowadzone są w pasie drogowym, konieczne jest opracowanie projektu organizacji ruchu w danym miejscu. To właśnie w nim znaleźć się musi zakres ograniczenia ruchu, sposób poprowadzenia kierowców, pieszych na remontowanym odcinku, ale i sposób zabezpieczenia miejsc robót.

Należy nadmienić, że jeśli w jakikolwiek sposób ruch ma zostać ograniczony, powinno to wynikać z projektu, a nie być wykonane na „wszelki wypadek”. Oznacza to, że musi być określony przez technologię i organizację prowadzonych robót. Można zastosować jeden z typowych projektów zawartych w instrukcji, a można stworzyć specjalnie na ten czas opracowany projekt organizacji ruchu.

W nim musi znaleźć się opis techniczny charakterystyki drogi i ruchu na niej, zagrożeń, ewentualnych utrudnień. W projekcie organizacji ruchu nie może zabraknąć planu orientacyjnego i sytuacyjnego. Należy w nim opisać m.in. wymagane oznakowanie poziome i pionowe. A to może nastręczać trudności, jeśli nie ma się doświadczenia. Właśnie dlatego oznakowanie robót drogowych warto skonsultować ze specjalistami (unistop.pl). Dzięki temu jest pewność, że wszystko będzie zrobione tak, jak należy. Bardzo dobrze, gdy w projekcie zamieszczony zostanie harmonogram prac.

Jakie znaki są wymagane przy oznakowaniu robót drogowych?

Przede wszystkim podczas robót drogowych nie może zabraknąć znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Co więcej, muszą być one widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy. Należy też zadbać o to, by były w należytym stanie przez cały czas.

Jakie znaki muszą się znaleźć przy robotach drogowych? Te, jakie zazwyczaj są na drodze, a więc znaki pionowe i poziome. Ich treść powinna być dopasowana do warunków. Muszą być znaki informujące o pierwszeństwie, prędkości itp.

Oprócz nich należy również zastosować:

  • zapory drogowe, które wygradzają miejsca robót prowadzonych w pasie drogowym;
  • tablice do oznaczania ograniczonej skrajni, a więc przy zawężonym pasie ruchu lub zajętym poboczu, pasie awaryjnym;
  • taśmy ostrzegawcze do wygradzania wykopów, powierzchni wyłączonych z ruchu pieszego lub stref zagrożonych przy remoncie budynków przy chodniku;
  • tablice kierujące, które przeznaczone są do dodatkowego ostrzeżenia kierujących o nagłej zmianie toru jazdy, np. przy zwężeniu jezdni, zamknięciu drogi;
  • pachołki drogowe o wielu zastosowaniach;
  • znaki wskazujące objazd w przypadku zamknięcia drogi;
  • znaki prowadzące na drodze objazdowej, aby pokazać kierowcom przebieg trasy objazdu. Muszą znaleźć się na wszystkich skrzyżowaniach;
  • tablice kierujące pieszych, gdy dojdzie do zamknięcia ciągów dla pieszych, a zwłaszcza, gdy kieruje się ruch na drugą stronę ulicy;
  • światła ostrzegawcze.

Organizacja ruchu w czasie robót drogowych

Przede wszystkim należy wiedzieć, że w czasie remontu na drogach krajowych musi być możliwość przejazdu pojazdów z prędkością 60 km/h, a na autostradach – 80 km/h. Co więcej, remontowany odcinek, na którym ma być ograniczona prędkość nie powinien wynosić więcej niż 500 metrów.

Minimalna szerokość pasa ruchu nie może mieć mniej niż 3 metry jest ma jeden kierunek lub ruch wahadłowy. W przypadku dwóch kierunków ruchu, należy zadbać o 6 metrów szerokości.

Ciągi piesze muszą być dobrze oznakowane i chronić pieszych. Do ich wygrodzenia stosuje się zapory podwójne.

dodaj odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *