Obligacje korporacyjne dla firm – co to jest?

Obligacje korporacyjne sposobem na finansowanie przedsiębiorstw

Od jakiegoś czasu można zauważyć wyraźny wzrost zainteresowania obligacjami korporacyjnymi. Z jednej strony jest to doskonałe źródło finansowania przedsiębiorstwa, a z drugiej – szansa dla inwestorów na dywersyfikację portfela inwestycyjnego oraz zabezpieczenia swoich funduszy. Nic więc dziwnego, że na Giełdzie Papierów Wartościowych pojawia się coraz więcej emitentów.

Co to są obligacje korporacyjne?

Obligacjami nazywane są papiery wartościowe emitowane w serii, w których emitent oświadcza, że jest dłużnikiem osoby, która wykupiła obligacje (tzw. obligatariusza) i zobowiązuje się do spłaty wobec niego świadczeń na określonych warunkach. Jednym z rodzajów obligacji są obligacje korporacyjne, czyli papiery dłużne przedsiębiorstw. Przy czym emitentem może być jedynie spółka z o.o., spółka akcyjna oraz komandytowo-akcyjna.

Jak wygląda emisja obligacji korporacyjnych?

Należy zaznaczyć, że obligacje korporacyjne to sposób finansowania firmy (przykład bestcapital.pl), dlatego coraz więcej przedsiębiorstw się na to decyduje. Na początku muszą określić w jaki sposób będzie przeprowadzony proces emisyjny. Obligacje mogą być emitowane w ofercie publicznej lub w prywatnej. W przypadku oferty publicznej informacja o emisji udostępniana jest minimum 150 osobom, co wymaga stworzenia prospektu emisyjnego – to dokument zawierający wszelkie informacje o kondycji finansowej spółki oraz o warunkach nabycia papierów. Natomiast oferta prywatna może być skierowana do maksymalnie 149 imiennie wskazanych inwestorów. Taka forma emisji nie wymaga przygotowania wcześniej wspomnianych dokumentów, jednak w znaczny sposób ogranicza liczbę potencjalnych inwestorów oraz powodzenie emisji.

Obligacje a inne sposoby finansowania działalności

Obligacje korporacyjne są jednym ze sposobów finansowania działalności, choć oczywiście nie jedynym. Inne, popularne metody, to zaciąganie kredytu oraz sprzedaż akcji. W pierwszym przypadku bank może jednak nie zgodzić się na zaciągnięcie zadłużenia, natomiast sprzedaż akcji zawsze będzie wiązać się z ograniczeniem prawa do decyzyjności w spółce.

Jakie są korzyści z emisji papierów dłużnych przedsiębiorstw?

Powodów, dla których warto zdecydować się na emisję papierów dłużnych jest wiele. Przede wszystkim pozwala to zebrać fundusze na realizację nowych inwestycji. Dzięki temu, że termin wykupu obligacji jest odroczony w czasie, spółka ma czas na zebranie kwoty potrzebnej do spłaty świadczenia, a w tym czasie wypłaca jedynie inwestorowi odsetki. Często w przypadku przedsiębiorstw o niepewnej pozycji na rynku, to jedyny sposób na pozyskanie kapitału z zewnątrz – w takich wypadkach banki nagminnie nie zgadzają się na kredyt, a zaproponowanie odpowiednio wysokiego oprocentowania obligacji zachęca obligatariuszy do inwestowania w spółkę. Przy czym nie traci się żadnych praw do niej, ponieważ obligatariusz, w przeciwieństwie do akcjonariusza, nie ma możliwości decydowania o jakichkolwiek sprawach związanych z funkcjonowaniem firmy. Na koniec warto zaznaczyć, że na emisję obligacji korporacyjnych decydują się zarówno duże, znane spółki, jak i początkujące przedsiębiorstwa.

3 Comments

 1. Korposzczur

  30 września 2016 o 12:49

  Obligacje to na pewno lepszy sposób na pozyskanie kapitału niż emisja akcji, gdzie traci się pełne prawo do decydowania o spółce. Tylko minusem jest, że nie każde przedsiębiorstwo może się na to zdecydować.

 2. zainteresowana

  15 czerwca 2017 o 15:59

  A są też takie obligacje dla indywidualnych klientów? Nie znam się na tym, a gdzieś bym ulokowała oszczędności.

 3. misia

  21 lipca 2017 o 11:34

  O obligacjach korporacyjnych słyszałam kilkukrotnie, ale nie wiedziałam, co to konkretnie jest i z czym się to je, jak widać to dość skomplikowana sprawa

dodaj odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *